Search This Blog

आरोग्य आणि वैद्

आरोग्य आणि वैद्


वैद्यकाच्या दाही दिशा : ‘सायमॅटिक्स ...

Posted: 08 Sep 2010 10:27 AM PDT

डॉ. उल्हास कोल्हटकर ,गुरुवार, ९ सप्टेंबर २०१०
त्याचा जन्म खरे म्हणजे सॅमोस या ग्रीक बेटावर झाला; पण त्याचे प्राथमिक शिक्षण दक्षिण इटलीमधील क्रोटोन येथे झाले; पण इजिप्तमध्ये जावे लागले. तेथेच त्याच्या गणिती बुद्धीला व विशेषकरून भौमितिक प्रज्ञेला धुमारे फुटले व त्याने आपला जगप्रसिद्ध सिद्धान मांडला. पुढे तो परत क्रोटोनमध्ये आला व त्याने विद्यार्थ्यांकरिता (मुले व मुलीसुद्धा!) एक गुरुकुल काढले.

Read more...


No comments:

ScienceDaily: Health & Medicine News

ScienceDaily: Alternative Medicine News

आहार व आरोग्य

NCCAM Featured Content